Plakat.jpg
 
 

Året er 997. Kong Olav Tryggvasson har kalla menn frå fire fylke saman til ting på Dragseidet.
 

Der møtest dei, kongshæren og bondehæren med menn frå dei fire fylka Firda, Sygna, Sunnmøre og Raumdøla fylke. Med seg har Kongen ‘den nye trua’; kristendomen. Beskjeden til dei heidenske vikingane er klar: Ta i mot trua, eller kjemp ein dødens kamp mot Kongen sin sterke hær av kristne soldatar.

Dragseidspelet "På Sverdeggja" er eit frilufsspel med bakgrunn i Kong Olav Tryggvasson si kristning av fire fylke, som i følgje historia skal ha funne stad på Dragseidet på Stadlandet i år 997. Spelet er skrive av Rolf Losnegård og vart for første gong presentert ved det storstilte 1000års-jubileet for hendinga i 1997. Eit vikingtun vart bygd opp på staden der hendinga etter sagnet skal ha funne stad. Rundt 8000 menneske såg jubileums-forestillingane, som vart opna av Hans Majestet Kong Harald. Sidan jubiléet i ’97 har Dragseidspelet blitt synt 11 gongar,og i høve jubileet i 2011 tok Losnegård pennen fatt og tok spelet til nye høgder med ein ny rollefigur og ein marknad i forkant av spelet.

Den historiske kjelda til spelet ligg i Snorre og i Dagfred Berstad si omsetjing av delar av Flatøyarbok frå islandsk til norsk. Her ligg også grunnlaget for historia om hovudpersonen i spelet, Ragnvald frå Ervik på Stadlandet. Ragnvald er ein høgt akta stormann. Som Kongen sin fange spelar han, og familien hans, ei framtredande rolle i handlinga.

Dramaet balanserer på sverdeggja, frå klingande sverd til opprivande, sterke kjensler og kjærleik. 

 

 

 

8.-9. juni 2019

 

 


 

Billettar

Frå 01.03.2019 kan du kjøpe billettar gjennom Ticketmaster.no.
Billettar kjøpt på førehand gjennom Ticketmaster er rabatterte
mot billettar kjøpt på speleplassen.


Ticketmaster:

Vaksne: kr. 250,- + 25.- billettgebyr
Born: kr. 75,- + 15.- billettgebyr

Billettar laurdag
Billettar søndag

Speleplassen

Vaksne: kr. 300,-
Born: kr. 100,- 

Reisemåtar

Det er mange måtar å kome til Dragseidet på. Bil, båt, buss og fly er alle mogelege.
Vi vil imidlertid understreke at ein ikkje kan køyre heilt fram til speleplassen. 
Det er lagt til rette for transport frå nærliggande parkeringsplassar, og ein kan også
enkelt spasere til Dragseidet frå mange av desse.

Bil frå Bergen til Stadlandet

Bil frå Ålesund til Stadlandet

Bil frå Oslo til Stadlandet

Båt fra Bergen til Selje

Fly til Sandane med Wideroe


Vegstenging

I samband med Dragseidspelet vert fv. 632 over Dragseidet stengt.


Overnatting

Det finst ulike alternativ for overnatting i området, frå hotell til camping.
Sjå Opplev Selje si oversikt her


Opplevingar

Kombiner Dragseidspelet med ei opplevingsrik helg på Stad og området rundt.

Ervik Surfshop
Stad Surfing
Akka Surf
Lapoint

Stadt Naturguiding
Stadlandet Rett Vest


Aktørar

Aktørgruppa utgjer i overkant av hundre personar i aldersgruppa 4 til 75 år - i stor grad henta frå lokalmiljøet.
Dei sju første oppsetjingane av spelet bestod kun av ivrige og dyktige amatørar. I 2006 kom forfattaren av spelet,
Rolf Losnegård inn som regissør og intstruktør, og den engelske scenekampinstruktøren Jeff Pedersen vart hyra
inn for å utvikle dei dramatiske kampane i spelet. Dette året kom også Roger Hilleren inn som spelet sin første
profesjonelle skodespelar, i rolla som Ragnvald frå Ervik.

Ved framsyninga i 2009 dukka Mikkel Gaup opp på rollelista, og fekk i 2011 følgje av Idun Losnegård. Blandinga
av amatørar og proffesjonelle er ei suksessoppskrift for Dragseidspelet, som består av eit sterkt sosialt fellesskap.


Forfattar: Rolf Losnegård
Komponist: Per Janke Jørgensen
Regissør: Jeff Pedersen

 

Taleroller

Ragnvald frå Ervik: Roger Hilleren
Sigrid, kona hans: Idun Losnegård
Gunnar ”Raud”, son deira: Marius Sjåstad Kongsvoll
Gyda, mor til Ragnvald: Monika Sjåstad
Olav Tryggvason, Noregs konge: Paul Jacob Helgesen
Sigurd bisp: Per Helge Helgesen
Kolbjørn Stallar: Wilhelm Støylen
Atle frå Stårheim: Rolf Losnegård
Tordis, kona hans: Anne Liv Ervik
Astrid, dotter deira: Cecilie Pleym Lund
Svåva, tenestekvinne:  Mai-Hilde Eriksen
Flåse Storkjeft: Hans Christian Helgesen
Harald Sunnmørsherse: Per Kenneth Hovdevik
Eirik Moldagjest, Raumdølaleiaren: -
Øyvind Syrtonn, leiar Sygnaflokken: David Haaland
Balg Brimskjegg, Fjalafylket: Øyvind Magne Sjåstad
 

Organisering

Stadlandet Ungdomslag fekk det kunstnarlege ansvaret med oppsetjinga av spelet ved oppstarten i 1997, og tok etter markeringa over alle rettar og plikter knytta til Dragseidspelet “På Sverdeggja”. Organiseringa av spelet vert leia av styret i Stadlandet Ungdomslag.

Margit Fløde : Leiar i Stadlandet Ungdomslag og Produksjonsansvarleg
Musikkansvarleg: Per Janke Jørgensen og Stig Arild Reknsnes
Arena: Bård Fløde og Alf Teigen
Kostyme: May Britt Ervik
Sminke: Eli Thelen Sjåstad

 

Støttespelarar

Vil du bidra? 
Ta kontakt med Stadlandet Ungdomslag ved Margit Fløde. 
Kontaktinfo under. 
 

Kontakt

For alle henvendelsar ta kontakt med Stadlandet Ungdomslag ved leiar Margit Fløde. 

Epost: stadlandetul@gmail.com
Telefon: +47 90994614

Postadresse: Stadlandet Ungdomslag
v/ Margit Fløde
6750 Stadlandet

Facebook
Instagram